Instrumenti Orfovog Instrumentarija

Autor: Prof. dr Slavica Stefanović, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju Karl Orf (1895-1982) je nemački kompozitor i muzički pedagog 8slika 1). Njegovo najpoznatije delo je Trilogija scenskih kantata Trijumfi: Karmina Burana, Katuli Karmina i Trijumf Afrodite. Orf je veoma značajn kompozitor 20. veka, a u svetu je…

Read More

Mogućnosti Upotrebe Udaračkog Instrumenta Đembe U Opštem Mutičkom Obrazovanju

Autor: Aleksandar Palibrk, FMU Beograd, Muzička pedagogija 4, palibrkkn@gmail.com Sažetak Đembe je jedan od najrasprostranjenijih zapadnoafričkih udaračkih instrumenata kod koga zvuk nastaje udaranjem rukama po koži, razapetoj na drvenom telu instrumenta. Sviranje na ovom instrumentu omogućava stvaranje različitih tonskih boja bez određene visine. U svetu je veoma popularna primena ovog instrumenta kao alternativna terapija protiv…

Read More