Mogućnosti Upotrebe Udaračkog Instrumenta Đembe U Opštem Mutičkom Obrazovanju

Autor: Aleksandar Palibrk, FMU Beograd, Muzička pedagogija 4, palibrkkn@gmail.com

Sažetak

Đembe je jedan od najrasprostranjenijih zapadnoafričkih udaračkih instrumenata kod koga zvuk nastaje udaranjem rukama po koži, razapetoj na drvenom telu instrumenta. Sviranje na ovom instrumentu omogućava stvaranje različitih tonskih boja bez određene visine. U svetu je veoma popularna primena ovog instrumenta kao alternativna terapija protiv stresa, što se može povezati i sa samim značenjem ove reči. Naime, reč ,,đembe” sastoji se od dve reči: đe što znači sjediniti se/postati jedno i takođe mbe što znači mir. Ovaj instrument je izuzetno pogodan za rad sa učenicima u opštem muzičkom obrazovanju, jer pogoduje frontalnom i grupnom obliku rada. Sviranje na instrumentu đembe ne zahteva predhodno muzičko obrazovanje, te svaki učenik koji ima volju može vrlo brzo da postigne dobre rezultate u sviranju. U ovom radu pažnja je usmerena na izvođenje jednostavnih ritmova na instrumentu đembe sa predlogom da sviranje na ovom instrumentu postane deo programa na početnom stupnju muzičkog obrazovanja.

Uvod

Kada govorimo o ritmu, postoje mnoge definicije koje su neretko, u savremenoj literaturi usmerene na pokrete tela ili ritam govora. Otkucaji srca, plima i oseka, način na koji živimo i radimo, praktično sve u našem životu se može ogledati kroz svojevrsni ritmički tok koji se, baš kao i u muzici, može usporiti i ubrzati. Iz tog razloga, razumevanje ritma i unapređivanje ritmičkih sposobnosti putem muzike, može dodatno doprineti razvitku našeg bića. To je samo jedan od razloga zašto muzičko obrazovanje ima bitnu ulogu u razvoju deteta. Kada govorimo o muzičkom obrazovanju u osnovnoj školi, idealan način da se doprinese poboljšanju kvaliteta nastave jeste upotreba instrumenta đembe.

O instrumentu

Đembe je udarački instrument i vodi poreklo iz Zapadne Afrike gde se i danas koristi Smatra se da je ovaj instrumkent star više od osamsto godina. Sastoji se od tela koje je šuplje, a pravi se od drveta preko koga je na gornjem delu zategnuta koža (slika 1). Zvuk se dobija udaranjem šake po zategnutoj koži i na taj način se proizvodi ton neodređene visine. (https://www.drumconnection.com).

djembe-beograd
Slika 1: Igled udaračkog instrumenta đembe

Prema verovanju stanovnika Zapadne Afrike, đembe nije samo instrument već predstavlja neraskidivu vezu duhovnog tj. nematerijalnog sveta sa ljudskim, materijalnim svetom. Zbog toga proces gradnje ovog instrumenta zahteva od graditelja da se pridržava određenih pravila, koja se tiču komunikacije između duha (verovanje u nadprirodne moći i postojanje nestvarnog bića to jest duha koji se nalazi u živoj i neživoj prirodi) i čoveka (graditelja instrumenta). Komunikacija započinje prinošenjem žrtve u znak zahvalnosti duhu na dozvoli da se određeno drvo poseče i iskoristi za gradnju

instrumenta. Đembe poseduje tri duha, a to su: duh drveta, duh životinje od koje se koža uzima i duh samog graditelja instrumenta. Koristeći harmoniju/sklad sva tri duha, svirač se preko instrumenta sjedinjuje sa prirodom i ljudima oko sebe (https://www.x8drums.com/blog/spiritual-significance-of-the-djembe/)

Sviranje na ovom instrumentu se najčešće izvodi u grupi koja sadrži nekoliko đembe svirača, ali i svirača na bas bubnju, koji se naziva dunun. Pored navedenih instrumenata koriste se i drugi, manji ritmički instrumenti sa i bez određene visine tona (zvačke, zvona). Po pravilu, đembe uvek sviraju muškarci, dok zvečke i zvona najčešće sviraju žene. Po tradiciji đembe mogu svirati samo članovi određenih plemena koji su ovu privilegiju nasledili od svojih predaka i koju će stariji pripadnici zajednice nastaviti da prenose na mlađe potomke (https://www.x8drums.com/blog/djembe-drumming-and-the-jeli/). Bitno je spomenuti da se pored privilegije nasleđuje i obaveza sviranja instrumenta kao

i učešće u raznim povorkama, veseljima, ritualima, koje ovaj instrument prati. Jedno od najpoznatijih plemena koje i danas sprovodi, poštuje i neguje običaje svojih predaka je Dželi kasta (https://www.drumconnection.com/africa-connections/history-of-the-djembe/)

Tehničko – izvođačke mogućnosti instrumenta

Za svoju veličinu (prečnik obruča na kome je razapeta koža je 30-38 centimetara, a visina ja 58-63 cm) đembe ima prilično glasan ton koji se pojačava zatezanjem kože. Postoje tri osnovne boje tona koje se mogu dobiti na ovom instrumentu: bas ton, srednji ton i takozvani slap ton/visoki ton. Različita boja tona se postiže promenom tehnike sviranja tj. položaja šake prilikom udaranja o zategnutu kožu. Bas ton nastaje udaranjem dlanom i ravnim prstima o središte kože, a srednji i visoki ton se proizvode udaranjem šake o kožu, ali bliže ivici – obruču drveta. Vešti instrumentalisti uspevaju da proizvedu mnogo više različitih boja tonova postavljajući šaku i prste u različite položaje i na određena mesta na zategnutoj koži instrumenta. Iskusni izvođači na instrumentu đembe uspevaju da odsviraju i više od 25 različitih boja tonova u svojim solo nastupima (u grupnom izvođenju je to ređe). Različiti tonovi pospešuju stvaranje vrlo složenih ritmičkih figura koje mogu da navedu slušaoca da stekne utisak zvučanja više od jednog instrumenta.

Upotreba instrumenta u opštem muzičkom obrazovanju

Činjenica da bavljenje muzikom i muzičko obrazovanje peredstavlja važan faktor u razvitku deteta, podstakla nas je na razmišljanje da instrument đembe može da postane deo muzičkog obrazovanja učenika u osnovnoj školi (Stefanović, 2010). Ovaj instrument nije deo našeg kulturnog nasleđa, ali smatramo da može da bude od velike pomoći u učenju ritma i razvoju dečjih kreativnih sposobnosti i socijalne prilagodljivosti (-Mirković-Radoš, 1996: 56). Rad na razvoju ritmičkih sposobnosti dece treba da bude osnova za dalje učenje muzike i njeno izvorište, prvobitni i polazni činilac (Despić, 1997: 43)

U nastavi predmeta Muzička kultura u opštem obrazovanju instrument đembe je pogodan jer eliminiše strah od greške (pojava nesigurnosti kod dece da li će odsvirati dobro). Greške prilikom sviranja na ovom instrumentu ne postoje. Svaki kontakt sa instrumentom u vidu prelaženja prstiju po zategnutoj koži proizvodi ton i dopirnosi stvaranju zvuka. Na taj način dolazi do sigurnosti ivođača prilikom sviranja i vere u sebe čime se postiže jedan od najvažnijih faktora u muzici, a to je motivacija za vežbanje (uspeh u radu proizvodi motivaciju i obrnuto). Đembe je instrument koji je pogodan za učenje na svim uzrasnim nivoima u opštem obrazovanju. Naročito je pogodan jer ne zahteva sviranje po notama, već se najbolji razultati postižu sviranjem po sluhu. Ovaj instrument je značajan i zbog toga što pogoduje ustaljenom frontalnom i grupnom obliku rada u osnovnoj školi.

Metod rada koji je usvojen na predmetu Didaktičke muzičke igre za osnovnu školu na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a koji vodi prof. dr Slavica Stefanović, za potrebe ovog rada je razvijen i sa uspehom prezentovan u okviru Trećeg međunarodnog Foruma studenata scenske umetnosti ,,Fenomen ritma – poreklo, izvođenje, značenje“(slika 2).

djembe-radionica
Slika 2: Radionica u okviru Trećeg međunarodnog Foruma studenata scenske umetnosti u Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu 2020. godine

Radionica

U okviru radionice, učesniici su imali prilike da se upoznaju sa opštim odlikama instrumenta, kao što su poreklo, način izrade, upotreba, osnovne tehnike sviranja. Pored toga, predstavljene su pesme koje su pogodne za sviranje na đembeu u osnovnoj školi, kao i metod rada čiji je cilj da se učenicima omogući da kroz dečju i popularnu muziku uspešno izvedu jednostavne ritmove i uživaju u zajedničkom muziciranju. Učenje sviranja na đembeu je podeljeno u nekoliko metodski osmišljenih koraka koji sadrže objašnjenja i jasne zadatke za učenike. Prvo se uči tehnika sviranja, a na kraju se izvode pesme uz sviranje na instrumentu.

Metod rada

Prvi zadatak

Prvi korak predstavlja uvežbavanje osnovnih tehničko-izvođačkih mogućnosti na instrumentu đembe. Tehnika sviranja se ogleda u ponavljanju nekoliko ritmičkih vežbi primerenih uzrastu i predznanjima učenika. Prva vežba jeste uvežbavanje izvođenja jednog tona, a zatim izvođenje dva, tri i više tonova u raznim kombinacijama. Pažnja se posvećuje tehničkim vežbama koje su deci zanimljive zbog neobične boje tona instrumenta. Cilj ovih vežbi je: razvijanje motorike, sticanje sigurnosti, postizanje koncetracije za zadatak, pravilno izvođenje ritma (Stefanović, 2015:633). Zatim sledi sviranje uz pevanje poznate pesme i nastavnikovu pratnju na klaviru (može da se koristi i snimljena instrumentalna matrica).

Drugi korak je obnavljanje neke poznate dečje pesme. U okviru radionice je korišćena dečja pesma Veverica (https://www.youtube.com/watch?v=FIOwxGAFsi8) kompozitora Konstantina Babića i autora stihova Arsena Diklića (primer 1). Pesma se peva u mlađim razredima osnovne škole po sluhu, a u šestom razredu i po notnom tekstu.

Primer 1: Notni zapis pesme Veverica

Učenicima se zatim pokazuje način sviranja na ritmičkom instrumentu đembe: koriste se dva udarca, bas i visoki ton. U posebno osmišljenoj partituturi (primer 2) oba tona su obeležena posebnim znacima (grafičko prikazivanje) koji su postavljeni ispod svake notne vrednosti (radi lakšeg snalaženja prilikom izvođenja). Bas ton je zbog punoće boje dobio grafički znak koji je ispunjen bojom, a visoki ton je prazan trougao, zbog svetle boje tona. Ritmičke figure koje treba izvesti podudaraju se sa ritmom melodije i izgovaranjem slogova literarnog teksta. Pesma je učenicima poznata te mogu sa lakoćom da je pevaju. Jednostavni grafički simboli koji označavaju kada se svira su jednostavni i lako se prate.

Primer 2: Notni i grafički zapis ritma pesme Veverica

Drugi zadatak

Po istom metodskom postupku uči se dečja pesma Gle igre li krasne (https://www.youtube.com/watch?v=iK-ouWhdD1k ) kompozitora V. A. Mocarta (primer 3). Cilj učenja pesme je učenje/obnavljanje ritmičke figure sinkope putem sviranja na instrumentu đembe.

Primer 3: Notni zapis pesme Gle igre li krasne

U primeru broj 4 dat je izgled notnog i grafičkog zapisa ritma u kome su obohvaćena i četiri takta melodijskog uvoda koji se takođe izvode na đembeu. (primer 4).

Primer 4: notni i grafički prikaz pesme Gle igre li krasne

Treći zadatak

Sledeća dva primera predviđena su za rad sa učenicima u sedmom i osmom razredu osnovne škole. To su pesme Somebody that I used to know (https://youtu.be/8UVNT4wvIGY) autora Wouter Andre De Backer/Vuter Andre de Baker (primer 5) i Shape of You autora Edward Christopher Sheeran/Edvard Kristofer Širan (primer 6) (https://youtu.be/JGwWNGJdvx8). Obe pesme namenjene su za učenike koji već imaju iskustva u sviranju instrumenta đembe. Cilj učenja ove dve pesme je uvežbavanje tehnike sviranja i proširenje repertoara.

Primer 5: Notni i grafički zapis pesme Somebody that i used to know

Prilikom izvođenja ovih pesama potrebno je da učenici vežbaju smenjivanje leve i desne ruke, što će rezultirati dodatnom povećanju koncetracije kod učenika i uticati na razvijanje njihovih motoričkih sposobnosti.

Primer 6: Notni i grafički zapis pesme Shape of you

Zaključak

Instrument đembe pogoduje učenju ritma u osnovnoj školi kako na početnom stupnju muzičkog razvoja dece tako i u starijim razredima. Naročito je upotrebljiv u frontalnom i grupnom obliku rada. Nastavnik koji nema dovoljan broj instrumenata treba da kombinuje sviranje na đembeu sa sviranjem na drugim ritmičkim instrumentima bez određene visine tona (zvečke, štapići, drvena kutija i sl.). Sviranje na instrumentu đembe ne zahteva predhodno muzičko obrazovanje, može da se svira po sluhu, te smatramo da svaki učenik koji ima volju može vrlo brzo da postigne dobre rezultate. Zbog svega izloženog u radu predlažemo da se instrument đembe koristi u radu na predmetu Muzička kultura u osnovnoj školi.

 

Literatura

Despić, Dejan (1997). Teorija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike.
Mirković-Radoš, Ksenija (1996). Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike.
Stefanović, Slavica (2011). Dramaturgija muzičkih aktivnosti u osnovnoj školi ili nastavna igra – nastavne metode i rada. U: Milena Petrović (Ur.), Zbornik radova trinaestog pedagoškog foruma scenskih umetnosti,. (243–254). Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
Stefanović, Slavica (2015). Muzičke aktivnosti u osnovnoj školi: koncentracija i pažnja Učenika. U: Sonja Marinković i Sanda Dodik (ured.), Zbornik Međunarodnog naučnog skupa „Dani Vlade S. Miloševića“ (633-642). Banja Luka: Akademija Umjetnosti, Akademija Nauka i Umjetnosti, Muzikološko društvo Republike Srpske

Stancato, Kristin (8. jul 2014.) Spiritual Significance of the Jembe. https://www.x8drums.com/blog/spiritual-significance-of-the-djembe/ Pristupljeno: 21.3.2020,
Steinhoff, Anne (8. maj 2016) Značaj muzike u ranom razvoju dece. https://novakdjokovicfoundation.org/sr/znacaj-muzike-u-ranom-razvoju-dece/ Pristupljeno: 23.3.2020,
The drum connection, History of Jembe.
https://www.drumconnection.com/africa-connections/history-of-the-djembe/ Pristupljeno: 21.3.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=FIOwxGAFsi8 https://www.youtube.com/watch?v=iK-ouWhdD1k https://www.youtube.com/watch?v=JGwWNGJdvx8 https://www.youtube.com/watch?v=8UVNT4wvIGY

share post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *