Mogućnosti Upotrebe Udaračkog Instrumenta Đembe U Opštem Mutičkom Obrazovanju

Autor: Aleksandar Palibrk, FMU Beograd, Muzička pedagogija 4, palibrkkn@gmail.com Sažetak Đembe je jedan od najrasprostranjenijih zapadnoafričkih udaračkih instrumenata kod koga zvuk nastaje udaranjem rukama po koži, razapetoj na drvenom telu instrumenta. Sviranje na ovom instrumentu omogućava stvaranje različitih tonskih boja bez određene visine. U svetu je veoma popularna primena ovog instrumenta kao alternativna terapija protiv…

Read More