14

дец

Štimovanje Gitare Beograd

Štimovanje Gitare Beograd Beomelody.
Naštimujte svoju gitaru, ako imate električnu,akustičnu ili klasičnu gitaru pogledajte ovde.Gitare za decu i pocetnike.Ako želite da budete dobar gitarista, morate da imate propisno naštimovanu gitaru. Dok postoje električni štimeri (ili asistenti u bendu) koji olakšavaju posao, dobar muzičar mora da zna kako da u slučaju nužde naštimuje svoj instrument. Ova metoda štimovanja na sluh je najbolja. Pa, evo kako da naštimujete šestožičanu gitaru sa standardnom metodom štimovanja.
Kako nastimovati gitaru

Kako naštimovati gitaru

 1. Naučite koji ton svira koja žica.
  Imaj na umu da postoje dve E žice na gitari. Najdeblja žica je donje E (ili nisko E) a najtanja žica je gornje E (ili visoko E).
  Stimovanje gitare
 2. Naučite koja čivija odgovara kojoj žici.
  Pronađite način da prepoznate ton E. To se može postići slušajući (adekvatno naštimovan) klavir, frulu, ili snimak tona E nađen na internet sajtu kao a. wav ili .mp3 format. Da biste odredili visinu A tona, možete iskoristiti A ton sa A440 štimera.
 3. Stavite gitaru na svoje krilo u položaj pogodan za sviranje.Stimovanje gitare
 4. Okidanje donje E žice
  Okinite donju E žicu (najdeblja žica) dok uporedo slušate ton E sa nekog drugog instrumenta (na primer sa štimera, klavira, frule). Donja E žica je dobra za početak jer se zbog svoje debljine najteže raštimava.
 5. Štimovanje donje E žice
  • Okrenite čiviju koja odgovara donjoj E žici sve dok ton donje E ne odgovara već poznatom E tonu. Okretanjem čivije tako da se žica zateže, zvuk će biti viši, a opuštanjem čivije, zvuk će biti niži.
  • Kada je žica malčice raštimovana, ton E sa gitare u kombinaciji sa tonom E drugog muzičkog instrumenta (npr. klavira), proizvešće zvuk koji “podrhtava” kada se povisi. Ovo je nesklad. Kako zatežete žicu na gitari, tebali bi da čujete kako se ovo podrhtavanje smanjuje. Dve žice su u skladu ako je podrhtavanje prestalo. Ako preterate sa zatezanjem, podrhtavanje će se ponovo javiti.
 6. Donja E žica na petom pragu
  Pritisnite donju E žicu, koju ste upravo naštimovali, na petom pragu i okinite žicu. Ovo ćete prepoznavati kao donje E na petom pragu.
 7. Okidanje A žice
  Okinite A žicu i uporedite sa zvukom koji daje donja E žica na petom pragu. Okinite obe žice jednu za drugom, a nakon toga istovremeno.
 8. Štimovanje A žice
  Okrećite čiviju za A žicu sve dok zvuk ne bude identičan zvuku donje E žice na petom pragu.
 9. A žice na petom pragu
  Okinite D žicu i uporedite je sa zvukom A žice na petom pragu. Okinite obe žice jednu za drugom, a nakon toga istovremeno.
 10. Štimovanje D žice
  Štimujte D žicu dok ne zazvuči kao A žica na petom pragu.
 11. D žica na petom pragu
  Okinite G žicu i uporedite je sa zvukom D žice na petom pragu. Okinite obe žice jednu za drugom, a nakon toga istovremeno.
 12. Štimovanje G žice
  Štimujte G žicu dok ne zazvuči kao D žica na petom pragu.
 13. Četvrti prag G žica
  Okinite B žicu i uporedite je sa zvukom G žice na četvrtom pragu. Okinite obe žice jednu za drugom a nakon toga istovremeno.
 14. Štimovanje B žice
  Štimujte B žicu dok ne zazvuči kao G žica na četvrtom pragu.
 15. B žica na petom pragu
  Okinite gornju E žicu i uporedite je sa zvukom koji proizvodi B žice na petom pragu. Okinite obe žice jednu za drugom a nakon toga istovremeno.
 16. Štimovanje gornje E žice
  Štimujte gornju E žicu dok ne zazvuči poput B žice na petom pragu. Budite veoma pažljivi dok zatežete ovu žicu, može se lako desiti da pukne.
 17. Naučite i kako da svirate na akustičnoj gitari.

Saveti

Upozorenja