Instrumenti Orfovog Instrumentarija

Autor: Prof. dr Slavica Stefanović, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju Karl Orf (1895-1982) je nemački kompozitor i muzički pedagog 8slika 1). Njegovo najpoznatije delo je Trilogija scenskih kantata Trijumfi: Karmina Burana, Katuli Karmina i Trijumf Afrodite. Orf je veoma značajn kompozitor 20. veka, a u svetu je…

Read More